Реабілітаційне лікування

Реабілітація після пневмоній, в тому числі COVID-19

Загальний аналіз крові
СРБ
Спірометрія
ЕКГ
Консультація лікаря пульмонолога
Ультразвук з гідрокортизоновою маззю
Електрофорез з калій йодом
Галотерапія (за показами)
Теплолікування (озокерит)
Масаж грудної клітки (2 мас.од.)
Сиглентно-киснева терапія
Сиглентно-киснева
фітотерапія (кисневі коктейлі)
Інгаляції з лікарськими травами)

Психотерапія групова
Лікувальна фізкультура +дихальна гімнастика 10хв.
Теренкур
Кліматотерапія

М’язово-скелетна реабілітація: 

підгострий період після операцій на опорно руховому апараті (ортопедичних, травматологічних), ревматологічні захворювання.

Показання:

1. Наслідки діафізарних переломів плечової кістки і кісток передпліччя після стабільно-функціонального остеосинтезу не раніше 3-4 тижнів після оперативного втручання;

2. Вивих плечового суглобу оперований;

3. Наслідки переломів стегнової кістки та кісток гомілки після стабільно-функціонального остеосинтезу не раніше 5-6 тижнів після оперативного втручання;

4. Перелом кісток гомілки, включаючи гомілково-ступневий суглоб (підгострий період після оперативного втручання);

5. Наслідки перелому кісток тазу та вертлюжної западини через 8-10 тижнів після травми (підгострий період після оперативного втручання);

6. Розрив меніска через 2 тижні після операції;

7. Наслідки переломів кісток кінцівок після стабільно-функціонального остеосинтезу через 2-3 тижні після операції (підгострий період після оперативного втручання);

8. Стани після операцій з приводу кил міжхребцевих дисків через 2-3 тижні після операції;

9. Стани після ендопротезування великих суглобів (підгострий період після оперативного втручання);

10. Стани після мікрохірургічних операцій з приводу реплантації пальців та кінцівок, стани після операцій з метою пересадки пальців, а також посттравматичних деформацій кісток та пальців, вільної та шкіряної пластики.

11. Ревматоїдний артрит (серопозитивний), повільно прогресуючий перебіг I ступеня активності, рентгенологічна стадія I-III, ФПС I-II ступеня.

12. Реактивні артропатії, хронічно-рецидивуючий перебіг, різної етіології з виходом у вторинно-деформуючий остеоартроз, рентгенологічна стадія І-ІІІ, ФПС І-ІІ.

13. Подагра (подагричний поліартрит), позаприступний період, з виходом у вториннодеформуючий остеоартроз, рентгенологічна стадія I-III, ФПС  I-II. 14. Анкілозуючий спондиліт (спондилоартрит) І ступеня активності, різні клінічні варіанти, рентгенологічна стадія І-ІІІ, ФПС І-ІІ.

15. Первинно-деформуючий остеоартроз, вузликова та без вузликова форми, з ураженням дрібних і великих суглобів, хребта, без синовітів, рентгенологічна стадія І-ІІІ, ФПС І-ІІ.

16. Вторинно-деформуючий остеоартроз (посттравматичний), рентгенологічна стадія І-ІІІ, ФПС І-ІІ.

Протипоказання:

1. Переломи кісток при наявності глухих гіпсових пов’язок на кінцівках.

2. Переломи кісток при наявності на кінцівках апаратів зовнішньої фіксації для черезкісткового остеосинтезу.

3. Відсутність зіставлення й фіксації кісткових уламків при переломах кісток, тобто, безперспективність відновлювального лікування.

4. Переломи кісток кінцівок з наявністю інфікованих ран, трофічних виразок.

5. Запальні поліартропатії  ІІ-ІІІ ступеню активності, рентгенологічна стадія IV, ФНС  III ступеню.

6. Тяжкі супутні захворювання:

*  гіпертонічна хвороба III ступеню;

* складні порушення провідності та ритму (передсердно-шлуночкова блокада повна,  пароксизмальна тахікардія з частотою приступів більше як два рази на місяць, фібриляція та тріпотіння передсердь, фібриляція та тріпотіння шлуночків, екстрасистолічна аритмія (політопна, часта, групова);

* ІХС: стенокардія IIIIV функціональний клас;

* серцева недостатність ІІА-ІІІ;

* цукровий діабет некомпенсований;

* печінкова недостатність;

* ниркова недостатність.

7. Неможливість самостійного пересування та самообслуговування хворого.

М’язово-скелетна реабілітація: 

 

 • підгострий період опіків.

Показання:

1. Опікові контрактури і деформації будь-якої локалізації.

2. Післяопікові рубці, які достигають та самостійно загоюються, ділянки опіків IIIII ступеня поза зоною суглобів.

3. Достигаючі ділянки вільної пересадки шкіри, не в зоні суглобів (на протязі першого року після пересадки шкіри);

4. Гіпертрофічні та келоїдні рубці після оперативного лікування або самостійного загоювання опікових ран.

5. Перенесені термічні та хімічні ураження дихальних шляхів (інгаляційні ураження).

6. Перенесені опікові пневмонії (на протязі першого року після ураження).

7. Перенесені токсичні гепатити, ентерити (ураження кишкового тракту).

8. Післяопіковий пієліт, пієлонефрит.

9. Післяопікові міокардити.

10. Відмороження (поверхневе та з некрозом тканин) в підгострому періоді.

Протипоказання:

1. Незакрита ранова поверхня, яка не дає можливості призначення фізіотерапевтичних методів лікування.

2. Особи, які хворі на ішемічну хворобу серця або які мають інші субкомпенсовані хронічні супутні захворювання.

3. Особи, які мають декомпенсовані порушення з боку різних органів та систем.

Кардіо-пульмонарна реабілітація: 

 • підгострий період інфаркта міокарда (після оперативних втручань на судинах серця або без них)
 • стан після пролікованої нестабільної стенокардії (після оперативних втручань на судинах серця або без них)
 • підгострий період після операцій на серці

Лікуванню в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів підлягають хворі відповідно до медичних показань, які здатні до самообслуговування, досягли та адекватно виконують певний рівень фізичної активності (дозована ходьба до 1000 м в 2-3 прийоми, підйом по східцях на 17-22 сходинки без неприємного відчуття) на підставі клініко-електрокардіографічного контролю і не мають протипоказань.

Показання:

1. Підгострий період інфаркта міокарда (після оперативних втручань на судинах серця або без них):

– Первинний гострий інфаркт міокарда;

– Повторний інфаркт міокарда.

2. Стан після пролікованої нестабільної стенокардії (І20). (після оперативних втручань на судинах серця або без них).

3. Підгострий період після операцій на серці:

– з приводу вроджених вад серця, інфекційного ендокардиту;

– з приводу дилятаційної та гіпертрофічної кардіоміопатій;

– після видалення міксоми серця;

– порушення системи кровообігу після медичних процедур (підгострий період після операцій на серці);

– інші функціональні порушення після операцій на серці;

– стан після хірургічного втручання з приводу аортокоронарного шунтування, протезування аортального та мітрального клапанів серця, операції Озаки, резекції аневризми серця, аневризми коронарної артерії, аневризми аорти, стан після ангіопластики, стентування коронарних судин;

4. Стан після відновлення синусового ритму у хворих з фібриляцією-тріпотінням передсердь, із суправентрикулярними та шлуночковими порушеннями ритму після проведення інвазивних втручань:

– катетерної радіочастотної деструкції (абляції);

– дефібриляції та кардіоверсії;

– імплантація або заміна штучного водія ритму;

– імплантація кардіовертера-дефібрилятора.

Протипоказання:

1. Недостатність кровообігу вище II-А ступеня.

2. ІХС: стенокардія IV функціонального классу.

3. Важкі порушення серцевого ритму і провідності:

– пароксизми фібриляції передсердь, що виникають чотири чи більше разів на місяць; стан

– пароксизмальна тахікардія з частотою нападів більше ніж два-три рази на місяць;

– екстрасистолія політопна, групова і рання;

– передсердно-шлуночкова блокада другого ступеня;

– передсердно-шлуночкова блокада повна.

4. Рецидивуючі тромбоемболічні ускладнення:

– легенева емболія зі згадкою про гостре легеневе серце;

– легенева емболія без згадки про гостре легеневе серце;

– емболія та тромбоз інших вен.

5. Підгострий перикардит;

6. Інші хвороби перикарда;

7. Інсулінозалежний цукровий діабет (некомпенсований і важкого перебігу); 8. Печінкова недостатність;

9. Ниркова недостатність вище І ступеня;

10. Гостре порушення мозкового кровообігу в гострому або підгострому періоді.

Кардіо-пульмонарна реабілітація: 

 • підгострий період захворювань легень
 • підгострий період після операцій на легенях, у тому числі з приводу  гнійних процесів нетуберкульозного характеру

Показання:

Підгострий період після операцій на легенях, у тому числі з приводу гнійних процесів нетуберкульозного характеру:

1. Стан після оперативних втручань на органах дихання при захворюваннях нетуберкульозної та неонкологічної етіології.

2. Стан після оперативних втручань з приводу вроджених вад і новоутворень в легенях доброякісного характеру.

3. Хворі після перенесених ефективних оперативних втручань на легенях з приводу обмежених бронхоектазів.

4. Абсцеси легень: стан після хірургічного втручання, через 2-3 місяці після операції, без явищ інтоксикації, при легенево-серцевій недостатності не вище І-Б ст..

Підгострий період захворювань легень:

1. Стан після перенесеної пневмонії, при легенево-серцевій недостатності не вище І-Б стадії.

2. Бронхоектатична хвороба, при  обмежених інфільтративних змінах та відділення гнійного харкотиння, при легенево-серцевій недостатності не вище І-Б ст.

3. Інша хронічна обструктивна хвороба легенів, при легенево-серцевій недостатності не вище ІІ ст.

4. Плеврити, плевральні спайки після перенесеного сухого та ексудативного плевриту, при легенево-серцевій недостатності не вище І-Б ст.

Протипоказання:

1. Стан після оперативного втручання на легенях при наявності трахеобронхіальних свищів.

2. Стан після неефективних оперативних втручань з приводу нагноювальних процесів при наявності плевральних випотів.

3. Загострення бронхоектатичної хвороби, хронічного бронхіту з підвищеною температурою тіла, з великою ШОЕ та іншими змінами гемограми.

4. Бронхіальна астма з важкими нападами, що часто повторюються, а також нападами середньої важкості, без стійкої стабілізації процесу на фоні базисної терапії.

Кардіо-пульмонарна реабілітація:  

 

 • цукровий діабет

Показання:

1. Цукровий  діабет 1-го та 2-го типів в стадії компенсації або субкомпенації, без ускладнень або з ускладненнями:

– діабетична периферична ангіопатія нижніх кінцівок;

– діабетична ретинопатія І, ІІ стадії;

– діабетична нефропатія І-ІV стадії;

– діабетична полінейропатія;

2. Знижена толерантність до глюкози.

Протипоказання:

1. Цукровий  діабет 1-го та 2-го типів в стадії  декомпенсації з наступними ускладненнями:

– кетоацидоз;

– діабетична нефропатія V стадія;

– важкі порушення кровообігу нижніх кінцівок, в тому числі гангрена;

Медико-психологічна реабілітація учасників АТО: 

 • порушення адаптації, 
 • розлади пов’язані із споживанням їжі, 
 • неорганічні розлади сну, 
 • соматоформні розлади, 
 • неврастенія.

Показання:

1. Порушення адаптації;

2. Розлади пов’язані із споживанням їжі;

3. Неорганічні розлади сну;

4. Соматоформні розлади;

5. Неврастенія;

Протипоказання:

1. Розлади психіки і поведінки психотичного рівня;

2. Гострий період непсихотичних психічних розладів та розладів поведінки;

3. Олігофренія;

4. Порушення психіки (епілепсія, психоневрози, психопатії, розумова відсталість), які потребують індивідуальних умов догляду та лікування.

 Реабілітація після оперативних втручань на органах зору: 

 • підгострий період після оперативних втручань на органах зору.

Показання:

1. Стан після операційного лікування вродженої або вторинної глаукоми.

2. Стан після операційного лікування:

– вродженої або набутої катаракти,

– рогової оболонки і склери,

– скловидного тіла, сітківки ока,

– реконструктивних операцій ока і його придатків,

– доброякісних новоутворень ока та його придатків.

3. Розлад кровообігу в судинах сітківки.

4. Наслідки важких травм ока.

Протипоказання:

1. Гострі інфекційні захворювання ока та його придатків.

2. Гострі захворювання ока та його придатків, хронічні захворювання ока у стадії загострення або латентного перебігу.

3. Гострі розлади кровообігу в сітківці та зоровому нерві (тромбоз і емболії центральної артерії сітківки, центральної вени сітківки).

4. Важкі ураження сітківки (ретинопатії), зорового нерва та живлення їхніх судин на фоні системних захворювань (артеріальна гіпертонія, атеросклероз тощо).

5. Дегенеративні процеси в сітківці і судинній оболонці ока, які супроводжуються крововиливами і змінами.

6. Відшарування сітківки, свіже не опероване або успішно опероване протягом року після операції.

7. Злоякісні новоутворення ока та його придатків.

8. Глаукома в гострій стадії (напади), некомпенсована глаукома в будь-якій стадії розвитку хвороби, абсолютна глаукома, при вторинній некомпенсованій глаукомі при загостренні процесу.

Реабілітація при порушені перебігу вагітності:  

 • ускладнена вагітність.

Показання:

1. Попередня гіпертензія, що ускладнює: вагітність:

– попередня есенціальна гіпертензія, що ускладнює вагітність;

– попередня кардіоваскулярна гіпертензія, яка ускладнює вагітність;

– попередня ниркова гіпертензія, яка ускладнює вагітність;

– попередня вторинна гіпертензія, яка ускладнює вагітність;

– попередня не уточнена гіпертензія, яка ускладнює вагітність.

2. Гестаційна (зумовлена вагітністю) гіпертензія без значної протеїнурії.

3. Венозні ускладнення при вагітності:

– варикозні розширення вен нижніх кінцівок під час вагітності;

– геморой під час вагітності.

4. Інфекції сечостатевого тракту при вагітності:

– інфекції нирок при вагітності;

– інфекції сечового міхура при вагітності;

– інфекції сечівника при вагітності.

5. Цукровий діабет при вагітності:

– попередній цукровий діабет інсулінонезалежний;

– цукровий діабет, що виникає в період вагітності;

6. Медична допомога матері у зв’язку з іншими станами, переважно пов’язаними з вагітністю:

– медична допомога жінці зі звичним не виношуванням вагітності (після стаціонарного обстеження і лікування);

– гіпотензивний синдром вагітних.

7. Медична допомога матері при відомих або передбачуваних аномаліях органів тазу:

– медична допомога матері, пов’язана з рубцем матки, внаслідок передуючої операції (спроможний рубець за даними УЗД) у термін до 28 тижнів;

– медична допомога матері при істмікоцервікальній недостатності.

8. Медична допомога матері при інших відомих або передбачуваних патологічних станах плоду:

– медична допомога матері при резус-ізоімунізації ; медична допомога матері при інших формах ізоімунізації;

– медична допомога матері при симптомах внутрішньоутробної гіпоксії плоду;

– медична допомога матері при недостатньому рості плоду (затримка внутрішньоутробного розвитку плоду не вище I ступеня).

9. Патологічні стани плаценти:

– вади розвитку плаценти;

– інші порушення плаценти;

10. Анемія, яка ускладнює вагітність І ступеня.

11. Хвороби ендокринної системи та порушення обміну речовин, які ускладнюють вагітність (ожиріння, аутоімунний зоб, гіпотиреоз І ст.).

12. Хвороби системи кровообігу, які ускладнюють вагітність: (хронічні ревматичні хвороби серця, вроджені вади серця, стан після операції на серці, метаболічна кардіоміопатія, нейроциркуляторна дистонія, гіпертонічна хвороба серця І ст.

13.Хвороби органів дихання, які ускладнюють вагітність.

14.Хвороби органів травлення, які ускладнюють вагітність.

Протипоказання:

– гестаційна гіпертензія зі значною протеїнурією;

– еклампсія під час вагітності;

– кровотеча в ранніх термінах вагітності;

– надмірна блювота при вагітності;

– передлежання плаценти;

– інші порушення плаценти (низьке прикріплення);

– медична допомога матері, пов’язана з рубцем матки, внаслідок передуючої операції у термін більше 28 тижнів;

– медична допомога матері при резус-ізоімунізації у термін більше 28 тижнів;

– медична допомога матері при інших формах ізоімунізації у термін більше 28 тижнів;

– варикозне розширення вен статевих органів при вагітності;

– поверхневий тромбофлебіт під час вагітності;

– глибокий тромбофлебіт під час вагітності;

– церебральний венозний тромбоз під час вагітності;

– не уточнена інфекція сечових шляхів при вагітності;

– інфекції статевих шляхів при вагітності;

– попередній цукровий діабет, інсулінозалежний;

– інсулінозалежний цукровий діабет, що виникає в період вагітності (тяжкої форми);

– герпес вагітних;

– хромосомні або генетичні аномалії, виявлені при антенатальному обстеженні матері;

– анемія, що ускладнює вагітність ІІ, ІІІ ступеня;

– тиреотоксикоз (первинного і вторинного ґенезу з вираженими ускладненнями і гормональними порушеннями);

– тяжкі супутні захворювання:

– цукровий діабет некомпенсований;

– епілепсія;

– хвороби, зумовлені вірусом імунодефіциту (ВІЛ).

Інша (соматична) реабілітація: 

 • підгострий період після оперативних втручань на органах травлення.

Показання:

1. Стани після дренуючих шлунок операцій у поєднанні з різними видами ваготомії.

2. Стани після селективної проксимальної ваготомії при наявності астенічного синдрому, синдрому «малого шлунка», демпінг та гіпоглікемічного синдрому легкого та середнього ступеня.

3. Стани після резекції шлунка.

4. Стан після холецистектомії  та  реконструктивних   операцій  на  жовчних шляхах.

5. Стани після видалення гемангіом та кіст печінки.

6. Стани після операцій на підшлунковій залозі з приводу гострого панкреатиту, пакреонекрозу і кіст підшлункової залози.

7. Стани після оперативних втручань на тонкому та товстому кишечнику з приводу доброякісних новоутворень.

8. Стани після оперативних втручань на тонкому та товстому кишечнику з приводу злоякісних новоутворень, які не супроводжуються формуванням колостоми та без метастазів.

9. Стани після проведення ендоскопічних операцій на стравоході, шлунку, 12-палій кишці (ендоскопічні резекції, підслизова десекція, аргоноплазмова абляція, ендоскопічний гемостаз) з приводу виразок доброякісних пухлин.

10. Спайкова хвороба органів черевної порожнини (стани після операцій з непрохідністю кишківника підгострий період).

Протипоказання:

1. Загальні протипоказання, що виключають направлення хворих у санаторій.

2. Післяопераційні ускладнення:

– незагоєна післяопераційна рана;

– лігатурні свищі;

– свищі шлунково-кишкового тракту;

– гострий панкреатит, холангіт;

– синдром привідної петлі;

– демпінг та гіпоглікемічний синдром тяжкого ступеню;

– атонія культі шлунка;

– тяжка форма постваготомічної діареї;

– виражене порушення харчування (виснаження);

– порушення прохідності панкреатичного протоку, стеноз холедоха, наявність каменів у холедоху, стенозуючий папіліт.

Інша (соматична) реабілітація:  

 • підгострий період після оперативних втручань на органах сечостатевої системи (оперативного та інструментального видалення каменів з нирок і сечових шляхів, ударно-хвильової літотрипсії).

Показання:

1. Підгострий період після хірургічного, в тому числі ударно-хвильової літотрипсії, малоінвазивного та інструментального втручання на органах сечостатевої системи.

2. Підгострий період після оперативного та інструментального втручання, при сечокамяній хворобі.

3. Підгострий період після хірургічного, в тому числі малоінвазивного втручання з приводу доброякісних новоутворень сечостатевих органів (доброякісна гіперплазія простати не вище ІІ ступеня).

Протипоказання:

1. Хронічні захворювання нирок з нирковою недостатністю ІІ – ІІІ ст.., високим артеріальним тиском (понад 180/100-110) або нейроретиніт;

2. Нефросклероз з симптомами ниркової недостатності;

3. Гідронефроз, полікістоз, ускладнений нирковою недостатністю;

4. Амілоїдоз нирок з набряками і азотемією;

5. Макроскопічна гематурія будь-якого походження;

6. Всі урологічні хвороби в гострій стадії та хронічні в стадії загострення;

7. Стриктури уретри;

8. Доброякісна гіперплазія передміхурової залозі ІІІст.;

9. Злоякісні пухлини, специфічні запальні захворювання без попередньої санації.

Інша (соматична) реабілітація: 

 • підгострий період після оперативних втручань на жіночих статевих органах.

Показання:

1. Підгострий період після гістеректомії (надпіхвової ампутації матки з придатками або без придатків, екстирпації матки з приводу лейоміоми матки, аденоміозу, гіперплазії ендометрію тощо.

2. .Підгострий період після оперативних втручань на придатках матки (яєчників, маткових труб) шляхом лапароскопії або лапаротомії.

3. .Підгострий період після видалення новоутворень яєчників (доброякісних пухлин, кістозних утворень, роз’єднання спайок та зрощень з матковими трубами тощо).

4. Підгострий період після оперативного втручання з приводу пельвіоперитониту без підвищення температури.

Протипоказання:

1. Злоякісні новоутворення й підозра на їх наявність;

2. Захворювання, які супроводжуються матковими кровотечами (гіперплазія ендометрію, поліпи ендометрію  тощо);

3. Кровоточива ерозія шийки матки, або підозра на дисплазію шийки матки, яка виявлена шляхом кольпоскопії та цитоморфологічного дослідження;

4. Кісти та кістоми яєчників;

5. Симптомна лейоміома матки у поєднанні з аденоміозом  різного ступеня;

6. Новоутворення молочних залоз (фіброаденоми, очаговий фіброаденоз, гострий або дифузний мастит тощо);

7. Міхурово-кишково-піхвенні нориці;

8. Передракові захворювання жіночих статевих органів, а також стан після операцій, стосовно злоякісних пухлин.